b22252 – Atasan white (S,M,L) Blouse 144.000

22252 - white (S,M,L) Blouse  + Skirt 178.000 Hemp, gauze  250 g S Top:  Length 60CM Bust 94CM Shoulder 36CM Sleeve Length 58CM S Skirt : Length 54CM Waist 72CM (Elastic) M Top:  Length 61CM Bust 98CM Shoulder 37CM Sleeve Length 59CM M Skirt : Length 55CM Waist 76CM (Elastic) L Top:  Length 62CM Bust 102CM Shoulder 37CM Sleeve Length 60CM L Skirt : Length 56CM Waist 80CM (Elastic) Review: Good, Soft: Medium++, Thick: Medium, Elastic: Medium

b22252 – Atasan white (S,M,L)
BlouseĀ 
144.000
Hemp, gauze
250 g
S Top: Length 60CM Bust 94CM Shoulder 36CM Sleeve Length 58CM
S Skirt : Length 54CM Waist 72CM (Elastic)
M Top: Length 61CM Bust 98CM Shoulder 37CM Sleeve Length 59CM
M Skirt : Length 55CM Waist 76CM (Elastic)
L Top: Length 62CM Bust 102CM Shoulder 37CM Sleeve Length 60CM
L Skirt : Length 56CM Waist 80CM (Elastic)
Review: Good, Soft: Medium++, Thick: Medium, Elastic: Medium